Wedstrijdreglement en -voorwaarden Case Logic DYTG Challenge

 • Deelnemen aan de Case Logic DYTG Challenge kan door een vlog over de Case Logic stand op DYTG 2019 te posten op een open YouTube of Instagram account met de hashtag #CaseLogicDYTG of te sturen aan: caselogic@terriercom.nl

 • De Case Logic DYTG Challenge loopt van 7 tot 10 juli 2019.

 • Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van ouder/voogd.

 • Deelnemers gaan akkoord met gebruik van hun inzending op het Case Logic Nederland Instagram account.

 • Deelnemers moeten in Nederland of België woonachtig zijn. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

 • De inzendingen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury.

 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

 • Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de challenge.

 • Alleen privépersonen kunnen deelnemen. Bedrijven en/of organisaties zijn van deelname uitgesloten.

 • Case Logic is niet verantwoordelijk voor eventuele problemen m.b.t. de prijzen en prijzen kunnen niet tegen een contante uitbetaling worden geruild.

 • Deelname aan de actie is geheel voor eigen risico van de deelnemer. De wedstrijdorganisatie en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie, noch voor kosten die winnaars maken in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen.

 • De deelnemer gaat akkoord met het verzamelen van zijn/haar persoonsgegevens.

 • Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om contact te zoeken met de winnaar.

 • Indien de deelnemer bezwaar heeft tegen bovengenoemd gebruik van persoonsgegevens of indien de deelnemer zijn persoonsgegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen, kan de deelnemer dit schriftelijk kenbaar maken door een mail te sturen aan info@terriercom.nl.